مقالات


منبع تغذیع سویچینگ مین ول

  شرکت منبع تغذیه مین ول Mean Well یکی از بزرگترین تولید کننده های منبع تغذیه سوئیچینگ در جهان است که در کشور تایوان در سال ۱۹۸۲ تاسیس شده است. تأسیس آن به سال ۱۹۸۲ در کشور تایوان باز میگردد. برند این شرکت  در رده سه منبع تغذیه برتر دنیا قرار گرفته است.محصولات بسیار متنوع این […]

منبع تغذیه سوییچینگ

منبع تغذیه سوییچینگ در سـال ۱۹۷۰ توسـط مهندسـان الکترونیـک مطـرح گردیـد کـه در ابتدای امر از بازدهی پایینی برخوردار بود ولی در مقایسه با باتریها و منابع تغذیه آنالوگ وزن و حجـم کوچکتر ولی در عین حال توان بالایی داشتند. در طرح های نخستین منابع تغذیه از عناصر ابتدایی نظیر BJT استفاده می شد که […]

منبع تغذیه چیست

منبع تغذیه در مدارهای الکتریکی تولیدکننده انرژی است و باعث روشن شدن و عمل کردن مدار می شود. در یک باتری دو قطب مثبت و منفی وجود دارند. اگر باتری را بهصورت شکل ۲-۱ در یک مدار الکتریکی قرار دهیم نیرویی بین دو قطب باتری به وجود میآید که بارهای الکتریکی را به حرکت در […]